Sửa lỗi MySQL 1064: You have an error in your SQL syntax

Sửa lỗi MySQL 1064: You have an error in your SQL syntax

1. Lỗi MySQL 1064 là gì?

Lỗi MySQL 1064 là một lỗi cú pháp, tức là MySQL không thể hiểu hoặc thực thi một truy vấn do cú pháp không đúng. Thông thường, lỗi này xuất hiện khi có một lỗi cú pháp trong truy vấn SQL, chẳng hạn như sai về cú pháp, từ khóa không đúng, thiếu dấu ngoặc hoặc ngoặc vuông, v.v.

2. Cách sửa lỗi MySQL 1064: You have an error in your SQL syntax?

Mỗi phiên bản MySQL đều có danh sách các từ dành riêng. Đây là những từ được sử dụng cho các mục đích cụ thể hoặc để thực hiện các chức năng cụ thể trong công cụ MySQL. Nếu bạn cố gắng sử dụng một trong những từ dành riêng này, bạn sẽ nhận được lỗi 1064. Ví dụ: bên dưới là một truy vấn SQL ngắn sử dụng một từ dành riêng làm tên bảng.

Sử dụng sai từ:
CREATE TABLE alter (first_day DATE, last_day DATE);

Cách khắc phục:

CREATE TABLE `alter` (first_day DATE, last_day DATE);
Missing Data:

Đôi khi dữ liệu có thể bị thiếu trong cơ sở dữ liệu.

SELECT * from students WHERE studentID = $id
Ta sẽ fix thành:
SELECT * from students WHERE studentID =
Gõ nhầm lệnh:

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi 1064 là khi câu lệnh SQL sử dụng lệnh gõ sai. Điều này rất dễ thực hiện và dễ bị bỏ qua khi xử lý sự cố lúc đầu. Ví dụ của chúng tôi cho thấy một lệnh UPDATE vô tình bị viết sai chính tả.

UDPATE table1 SET id = 0;
Lệnh lỗi thời

Một số lệnh không còn được dùng nữa. Điều này có nghĩa là lệnh không còn hợp lệ trong câu lệnh SQL.

CREATE TABLE t (i INT) TYPE = INNODB;

Điều này nên được thay thế bằng lệnh mới như dưới đây:

CREATE TABLE t (i INT) ENGINE = INNODB;

3. Kết luận:

Trên đây là các cách Sửa lỗi MySQL 1064: You have an error in your SQL syntax- chúc các bạn thành công

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*