Cách ẩn Plugin khỏi danh sách Plugin trên Worrdpress

Cách ẩn Plugin khỏi danh sách Plugin trên Worrdpress

1. Tại sao cần ẩn Plugin khỏi danh sách Plugin trên Worrdpress?

Với những bạn đang sử dụng Hosting Reseller hoặc VPS muốn chia sẻ cho khách hàng sử dụng hoặc cài web cho khách và phần mục plugin này bạn không muốn khách hàng động vào hoặc cài cắm các plugin mới thì ta có thể sử dụng phương pháp ẩn Plugin này.

2. Cách ẩn Plugin khỏi danh sách Plugin trên Worrdpress?

function bnix_hide_plugin() {
global $wp_list_table;
$hidearr = array(
‘wordfence/wordfence.php’,
‘updraftplus/updraftplus.php’,
‘wp-security-audit-log/wp-security-audit-log.php’,
‘simple-history/index.php’,
‘user-switching/user-switching.php’
);
$myplugins = $wp_list_table->items;
foreach ($myplugins as $key => $val) {
if (in_array($key,$hidearr)) {
unset($wp_list_table->items[$key]);
}
}
}
add_action(‘pre_current_active_plugins’, ‘bnix_hide_plugin’);

3. Kết luận:

Trên đây là bài viết của mình về “Cách ẩn Plugin khỏi danh sách Plugin trên Worrdpress” – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*