Domain controller là gì?

Tháng Bảy 31, 2018 Ngô Dũng 0

1. Tìm hiểu về domain controller “Domain Controller hay được viết tắt là DC, được phát triển bởi Microsoft. DC có chức năng quản lý […]

1 2 3 4 5 18