Cách cài Đặt Duf Trên Ubuntu 20.04

Cách cài Đặt Duf Trên Ubuntu 20.04

1. Duf là gì?

Duf là một công cụ đầu cuối giám sát đĩa hữu ích được viết bằng Golang.

Đây là một công cụ đa nền tảng mã nguồn mở và miễn phí được thiết kế để thay thế cho lệnh df . Nó cho phép bạn dễ dàng kiểm tra việc sử dụng đĩa của mình và trình bày nó theo cách có tổ chức trực quan hơn.

2. Cách cài Đặt Duf Trên Ubuntu 20.04

Cách 1: Cài đặt duf trên Ubuntu từ Debian

Chạy các lệnh sau:

$ wget https://github.com/muesli/duf/releases/download/v0.6.0/duf_0.6.0_linux_amd64.deb

$ dpkg -i duf_0.6.0_linux_amd64.deb

Cách 2: Cài đặt duf từ mã nguồn:

Cài đặt theo lệnh:

$ git clone https://github.com/muesli/duf.git

$ cd duf
$ go build

Sử dụng duf trong Ubuntu:

$ duf

Để hiển thị tất cả các hệ thống tệp bao gồm cả hệ thống tệp không thể truy cập, trùng lặp,…..

$ duf -all

Liệt kê các thiết bị cụ thể và điểm gắn kết.

$ duf /root

Bạn cũng có thể sắp xếp kết quả để chỉ hiển thị một số cột nhất định dựa trên các từ khóa đã chỉ định.

$ duf –sort size

Các từ khóa hợp lệ là: size, mountpoint, avail, usage, inodes, inodes_used, inodes_avail, inodes_usage, type, và filesystem.

$ duf–output keyword

Lệnh sau chỉ hiển thị cột điểm gắn kết, kích thước và mức sử dụng.

$ duf –output mountpoint, size, usage

Thay đổi chủ đề màu thành tối hoặc sáng:

$ duf -theme dark
$ duf –theme light

Duf cũng hỗ trợ đầu ra ở định dạng JSON.

$ duf –json

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng duf, hãy sử dụng tùy chọn –help :

$ duf –help

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*