Cách Cài Đặt Cockpit Trên CentOS 8?

Cách Cài Đặt Cockpit Trên CentOS 8?

1. Cách Cài Đặt Cockpit Trên CentOS 8?

Bước 1: Cập nhật CentOS 8

# sudo yum update

Bước 2: Cài đặt Cockpit trên CentOS 8

Để cài đặt, chỉ cần ra lệnh:

# sudo yum install cockpit

Bước 3: Kích hoạt Cockpit:

# sudo systemctl start cockpit

Để xác nhận trạng thái của Cockpit chạy lệnh:

# sudo systemctl status cockpit

Bạn có thể kiểm tra xem Cockpit có đang chạy hay không như sau:

# ps aux | grep cockpit

Hoặc sử dụng lệnh netstat:

# ps aux | grep cockpit

Bước 5: Truy cập Cockpit

Để truy cập bảng điều khiển web Cockpit, hãy duyệt địa chỉ IP máy chủ của bạn như được hiển thị: http://server-IP:9090

Cung cấp tên người dùng và mật khẩu của bạn và nhấn nút Đăng nhập. Bảng điều khiển buồng lái sau đó sẽ hiển thị như hình.

>> Cài đặt Cockpit trên CentOS 7?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*