Cách kích hoạt Windows VPS Audio?

Cách kích hoạt Windows VPS Audio?

Trong suốt hướng dẫn này, thụemaychuao.net sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình VPS và máy tính của bạn để có thể nghe thấy âm thanh của VPS trên máy tính của bạn.

Bước 1:

Trước tiên, bạn cần truy cập vào chương trình remote desktop để đảm bảo rằng t được cấu hình đúng. Trên chương trình remote desktop, bạn có một nút có tên Hiển thị Tùy chọn mà bạn cần nhấp vào.Bước 2: Khi bạn đã mở rộng các tùy chọn, bạn cần chọn tab Nguồn tài nguyên cục bộ, như hình bên dưới:
Bước 3: Trong Local resourrce, bạn cần nhấp vào Settings:

Bước 4: Sau đó, bạn cần chọn Play On This Computer và nhấp vào OK.

Bước 5: Bây giờ, bạn đã định cấu hình máy tính của mình đúng cách, bạn cần kết nối với VPS của mình, nhấp vào menu start của VPS và nhập: tsconfig.msc :

Bước 6: Hiện tại, bạn đang ở Cấu hình Remote Desktop và bạn sẽ cần nhấp đúp vào kết nối RDP của mình trong danh sách kết nối:

Bước 7: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện và bạn cần nhấp vào tab cài đặt client settings bỏ chọn Audio and video Playback, nhấp vào Áp dụng và OK.

Ok vậy là xong – Bây giờ bạn đã kích hoạt Windows VPS Audio? chúc các bạn thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*