Lỗi VPS Unreachable?

December 26, 2022 Ngô Dũng 0

1. Lỗi VPS Unreachable là gì? Lỗi này hiểu một cách đơn giản, lỗi ”destination host unreachable” xuất hiện vì các gói ping của bạn không […]

Lỗi DNS isn’t responding

December 21, 2022 Ngô Dũng 0

Cách 1: Chạy chẩn đoán mạng Windows Làm theo các bước để chạy chẩn đoán mạng trên Windows 10: Trên Windows, vào Control Panel -> Network and […]