Sửa lỗi không connect vào phpMyAdmin

Sửa lỗi không connect vào phpMyAdmin

Hầu hết sau khi cài XAMP đều gặp phải một lỗi đó là không thể connect vào phpMyAdmin được. Thông báo lỗi thông thường là:

Error
MySQL said:

#1045 – Access denied for user ‘pma’@’localhost’ (using password: NO)

Chẳng qua là do bạn chưa thiết lập user và pass mà thôi. Hãy truy nhập vào địa chỉ http://localhost/security/xamppsecurity.php. Ở đó bạn tạo user name và password. Từ lần sau bạn sẽ vào được phpMyAdmin bình thường.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*