Các lỗi khi cài đặt SSL lên Hosting Cpanel

Các lỗi khi cài đặt SSL lên Hosting Cpanel

1. Lỗi website không tự động chuyển sang dạng https

Khắc phục: Các bạn đăng nhập vào hosting -> cpanel thêm đoạn code sau vào file .htaccess

RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTPS} offRewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

2. Lỗi SSL hoạt động không chính xác

tất cả các thẻ src phải được load từ dạng http ssl đó là https:// , nếu không ssl của bạn sẽ lỗi giống như thế này:

Đó là do trang web này có chứa 1 ảnh ở dạng link http nên nó sẽ hiện thị cảnh báo màu vàng trên cái khóa như thế kia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*