Cách thay đổi tên máy chủ mà không cần can thiệp vào Cloud VPS

Cách thay đổi tên máy chủ mà không cần can thiệp vào Cloud VPS

1. Lý do cần thay đổi

Trên một số nhà cung cấp Cloud VPS  tên máy chủ hệ thống được thay đổi khi khởi động hoặc sau một thời gian. Điều này có thể gây ra lỗi license.

2. Sự miêu tả

Để cấu hình triển khai VPS, nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây sử dụng dhclient, bao gồm cấu hình tên máy chủ.

Tập dhclientlệnh có thể không bảo toàn được tên máy chủ được cấu hình cục bộ, vì vậy các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ sử dụng tập lệnh để khắc phục sự cố này. Ví dụ: Google Cloud Platform Services ™ sử dụng google_set_hostname.

Các tập lệnh có thể can thiệp vào tính năng Thay đổi tên máy chủ của WHM gây ra sự cố cấu hình tên máy chủ và giấy phép cPanel & WHM bị khóa.

3. Cách làm:

Để giải quyết vấn đề này, bạn phải tạo dhclient hook hook để đặt tên máy chủ chính xác.

Đầu tiên, tạo thư mục

# mkdir -p /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/

Tiếp theo => tạo tệp -nhớ thay đổi “hostname.example.com” thành tên máy chủ của bạn.

# nano /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/zzz-set-hostname.sh
#! / bin / sh

/scripts/fixetchosts

Hoặc, tùy chọn, bạn có thể bỏ qua trình soạn thảo văn bản và sử dụng lệnh một dòng để tạo tệp. Một lần nữa, hãy chắc chắn để chèn tên máy chủ của bạn.

# echo -ne ‘#! / bin / sh \ nhostname hostname.example.com \ n / scripts / fixetchosts \ n’> /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/zzz-set-hostname.sh

Cuối cùng, khi bạn đã tạo tập lệnh, hãy đảm bảo rằng nó có quyền chính xác:

# chmod + x /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/zzz-set-hostname.sh

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*