OPENSSH – Lỗi kết nối

OPENSSH - Lỗi kết nối

1. Chỉnh sửa tệp cấu hình OPENSSH

Bắt đầu bằng cách kết nối qua SSH với VPS của bạn. Chỉnh sửa tệp cấu hình OpenSSH của bạn

nano /etc/ssh/sshd_config

Cuộn xuống trong tệp và tìm cài đặt: ClientAliveInterval và ClientAliveCountMax

ClientAliveInterval (tính bằng giây) là bộ đếm thời gian đợi cho đến khi đạt đến không (0). Khi nó đạt đến 0, nó sẽ gửi một gói null đến VPS rằng kết nối có thể bị chấm dứt.

ClientAliveCountMax đếm số lần ClientAliveInterval đã đạt được Khi nó đạt đến giá trị hiện tại, kết nối sẽ bị chấm dứt.

Bằng cách tăng giá trị của cả hai, chúng tôi có thể không hoạt động lâu hơn trong khi kết nối SSH vẫn hoạt động. Theo mặc định, ClientAliveInterval là 0 và ClientAliveCountMax là 3.

Hãy bắt đầu bằng cách đặt các giá trị sau:

ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 6

(Đừng quên xóa các hashtag trước giá trị (#))

Lưu và thoát sshd_config

Bước cuối cùng là khởi động lại dịch vụ OpenSSH, thực hiện việc này bằng cách thực hiện lệnh sau:

service sshd restart

Bây giờ bạn đã tăng bộ hẹn giờ không hoạt động cho SSH.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*