Cách cập nhật CPANEL từ SSH hoặc GUI

Cách cập nhật CPANEL từ SSH hoặc GUI

Để cập nhật phần mềm cPanel trên VPS Linux , có 2 cách thực hiện.

Nâng cấp phần mềm cPanel là cần thiết để vá một số vi phạm bảo mật có thể xảy ra và hưởng lợi từ tính năng mới nhất.

A) Cách cập nhật cPanel thông qua SSH.

1) Đăng nhập vào VPS hoặc Máy chủ chuyên dụng của bạn trong SSH bằng ứng dụng khách SSH của bạn, chẳng hạn như Putty

2) Nhập chi tiết đăng nhập của bạn

3) Chạy lệnh sau:

/scripts/upcp

hoặc

/scripts/upcp –force


Lệnh cuối cùng này cho phép bạn bỏ qua một số lỗi mà bạn có thể gặp phải trong quá trình cập nhật

B) Cách cập nhật cPanel thông qua GUI (Giao diện người dùng)

1) Đăng nhập vào giao diện WHM của bạn bằng http://youripaddress:2086

2) Nhập thông tin đăng nhập gốc của bạn chi tiết

3) Kiểm tra cài đặt cập nhật có thể được truy cập từ thanh bên trong Trang chủ -> Cấu hình máy chủ -> Tùy chọn cập nhật

Bạn sẽ có 5 loại cập nhật để chọn:

1 – LTS: Hỗ trợ dài hạn đang vô hiệu hóa các bản cập nhật và sẽ để bạn sử dụng phiên bản hiện tại miễn là cPanel hỗ trợ chính phiên bản bạn đang sử dụng này.
2 – ỔN ĐỊNH : đây là phiên bản được sử dụng và thử nghiệm rộng rãi thông qua việc tiếp xúc với công chúng khá lớn.
3 – RELEASE : đây là phiên bản cPanel được thử nghiệm tốt và cập nhật. Có các bản cập nhật thường xuyên và đây là bản được khuyến nghị sử dụng ở cấp độ sản xuất vì đây là sự cân bằng hợp lý giữa bảo mật – tính năng – độ ổn định
4 – HIỆN : là phiên bản đã được nhân viên cpanel xác minh có thể không chứa tất cả các tính năng, bạn nên có ở cấp độ RELEASE sau này.
5 – EDGE : có thể được đồng hóa thành phiên bản beta đến alpha của môi trường cPanel, chắc chắn không được đề xuất ngoài các mục đích thử nghiệm, chẳng hạn như cấp độ sản xuất

4) Sau khi bạn đã xác định, loại cập nhật bạn muốn và các quy tắc về tự động quá trình kiểm tra, bạn có thể chọn trong thanh bên: cPanel -> Nâng cấp lên phiên bản mới nhất

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*