Cài đặt osTicket với Softacificent

Cài đặt osTicket với Softacificent

1.  Cài đặt osTicket trên cPanel Hosting

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel .

Bước 2: Trong “Phần mềm”, chọn “Trình cài đặt ứng dụng mềm”.

Bước 3: Ở phía bên trái của Softaculous, tìm kiếm và chọn “osTicket”.

Bước 4: Chọn “Cài đặt ngay” ở bên phải.

Bước 5:  Các tùy chọn Cài đặt phần mềm mặc định phải chính xác. 

  • Thay thế Email hệ thống trong Cài đặt trang bằng tài khoản email hiện có
  • Thêm chi tiết tài khoản quản trị viên. 
  • Cuộn xuống phía dưới và cài đặt osTicket.

URL quản trị (đăng nhập tác nhân) cho phiên bản osTicket của bạn kết thúc bằng “/scp.”

Trang đăng nhập đại lý osTicket

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Ticket.

osVé mở vé

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*