Hướng dẫn khắc phục lỗi Remote Host Identification Has Changed

Hướng dẫn khắc phục lỗi Remote Host Identification Has Changed

1. Nguyên nhân gây ra lỗi Remote Host Identification Has Changed?

Lỗi “Remote Host Identification Has Changed” xuất hiện khi bạn cố gắng kết nối đến một máy chủ từ một máy tính hoặc thiết bị khác, và máy chủ đã thay đổi thông tin xác định của nó so với lần trước. Điều này thường xảy ra vì một trong những nguyên nhân sau đây:

  • Máy chủ đã thay đổi mã xác thực SSH (SSH Host Key): SSH sử dụng mã xác thực để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật trong quá trình kết nối. Nếu máy chủ SSH đã thay đổi mã xác thực (thường được lưu trữ trong tệp ~/.ssh/known_hosts), bạn sẽ nhận được thông báo lỗi này.
  • Máy chủ SSH đã thay đổi địa chỉ IP hoặc tên miền: Nếu máy chủ SSH đã thay đổi địa chỉ IP hoặc tên miền mà bạn đang cố gắng kết nối, bạn cũng sẽ gặp lỗi này. Máy tính của bạn sẽ không thể xác định máy chủ với thông tin cũ nữa.

2. Cách Fix lỗi Remote Host Identification Has Changed?

* Trên máy windows:

Bạn cần truy cập Thư mục người dùng của mình. Để làm như vậy, Giữ phím Windows và nhấn R. Sau đó nhập lệnh sau:

%USERPROFILE%

Tiếp theo điều hướng, bạn sẽ thấy thư mục “ .ssh ”. Hãy vào đó và tìm tập tin “known_hosts”. Khi tìm thấy nó, bạn cần mở nó bằng Notepad.

Xóa Key bị lỗi

Bên trong tệp “known_hosts” mà bạn vừa mở bằng notepad, bạn sẽ thấy danh sách các khóa mà giao thức SSH của bạn sử dụng để thiết lập kết nối truy cập từ xa. Xác định vị trí khóa bị lỗi bằng mã lỗi và chỉ cần xóa nó. Đóng Notepad và lưu các thay đổi, thế là bạn đã hoàn tất.

* Trên máy macbook:

Bước 1: 

Đầu tiên, hãy mở Terminal 

Bước 2: Truy cập vào file “known_hosts” và xóa Key.

Chạy lệnh sau:(mình đang giả định example là mục tiêu cần xóa)

ssh-keygen -R www.example.com

Bước 3: Xóa key

Sau khi xóa các phím này, bạn sẽ không gặp phải lỗi nữa.

* Sử dụng PuTTY

Bước 1: Windows và nhấn R. Lần này, tuy nhiên bạn muốn nhập dòng lệnh này:

regedit

Bước 2: Tìm Key trong Windows Registy 

Trong thanh tìm kiếm trên cùng, hãy tìm thư mục sau:

hkey_current_user/Phần mềm/SimonTatham/PuTTY/SshHostKeys/

* Giải pháp cho Linux

Trong Terminal, đặt ba lệnh này lần lượt theo thứ tự và nhấn enter sau mỗi lệnh để thực hiện chúng:

Ssh-keygen -R hostname

ssh-keygen -R ipaddress
ssh-keygen -f “~/.ssh/known_hosts” -R “VPS_IP”

OK trên đây là tất cả các cách khắc phục lỗi Remote Host Identification Has Changed – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*