Cách sao lưu/ khôi phục/ xuất cấu hình tường lửa CSF của bạn

Cách sao lưu/ khôi phục/ xuất cấu hình tường lửa CSF của bạn

1) Bạn cần kết nối thông qua SSH với VPS Linux / Máy chủ chuyên dụng bằng ứng dụng khách File SSH như FileZilla, WinSCP hoặc ứng dụng khách SSH yêu thích của bạn.

Sau đó, bạn cần tải xuống các tệp sau trong /etc/csf :

-csf.conf
-csf.allow
-csf.deny
-csf.ignore
-csf.fignore
-csf.mignore
-csf.rigore
-csf.signore
-csf.suignore

Bạn cũng có thể đưa chúng vào kho lưu trữ thông qua ứng dụng khách SSH dưới dạng Putty bằng dòng lệnh sau:

tar cvfz csfbackup.tgz csf.conf csf.allow csf.deny csf.*ignore

2) Để khôi phục cấu hình của mình, bạn chỉ cần tải lên và ghi đè lên máy chủ mới hơn của bạn các tệp đã tải xuống vào /etc/csf.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*