Cách mở port VPS Microsoft Azure

Cách mở port VPS Microsoft Azure

Theo mặc định khi bạn tạo VPS tại Azure chỉ mở port 22, 3389 ngoài ra sẽ bị firewall chặn nên ứng dụng không truy cập được ví dụ như FTP, Directadmin, cPanel hoặc các dịch vụ khác mà sử dụng cổng riêng.

Bước 1. Đăng nhập vào trang quản lý của Azure

Bạn đăng nhập vào trang quản lý và chọn phần Networking sau đó click Add inbound port rule

Bước 2: Tạo Firewall Rule

Các bạn điền thông tin như sau:

  • Source: chọn Any
  • Source port ranges: điền là *
  • Destination: chọn Any
  • Destination port ranges: điền các port bạn cần mở, ở đây mình mở 1 số port cơ bản như 80.443.21…
  • Các phần khác bạn để mặc định.

Sau đó ấn Add để tạo rule.

Chúc bạn thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*