Hướng dẫn biến VPS Window thành WP Hosting

Hướng dẫn biến vps window thành wp hosting

1. Cài đặt VPS Win 2008 với Appserv

Kiểm tra xem đã bật IIS hay chưa nếu rồi thì theo đường dẫn này sẽ thấy và tắt nó đi.
Stop IIS nếu đã bật IIS trong Start -> Administrative Tools -> Internet Information Services (IIS) Manager

2. Download và cài đặt Appserv

Tải bình thường và cài đặt cứ chọn next next, nó hiện ra bảng gì cũng cứ next tới lúc nào hiện kết thúc thì bấm kết thúc.

Tới đoạn điền mail và root thì cứ điền bình thường nhớ user, pass để sau này login vào phpMyAdmin.
Tải tại đây: http://www.appservnetwork.com

  • Mở port 80
  • Mở port 80 trong Start -> Administrative Tools -> Windows Firewall with Advanced Security
  • Click chuột phải vào Inbound Rules -> New Rule

3. Cài đặt wp

Tiếp đến các bác vào mục c/AppServ/www cut toàn bộ file trong đó bỏ vào một folder mới do các bác tạo sẵn ví dụ tớ đặt tên nó là 1111111 để sau này tiện quản lý sql

Trên vps các bác vào wordpress.org tải wp về và giải nén tập tin đó ra sau đó coppy vào thư mục C->AppServ->www

Giờ vào phpMyAdmin theo đường dẫn http://localhost/1111111/phpMyAdmin
tiến hành đăng nhập với user và pass lúc các bác cài đặt Appserv

Click chuột vào User accounts => Add user account và chọn như trong hình sau:

Click chuột vào Go.

Bây giờ trên trình duyệt các bác vào http://localhost/ và cài đặt wp bình thường. Cuối cùng chỉ cần trỏ dns về ip vps là các bác có thể chạy với domain.

Vps thì các bác nên mua con vps ổn định lâu dài để chạy khỏi phải cài đặt phức tạp – Bác nào cần VPS có thể tham khảo link ở đây:  https://inet.vn/vps

Chúc các bác kiếm được nhiều $

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*