Cách kích hoạt tính năng bảo vệ chống lại Clickjacking trong Plesk Onyx

Cách kích hoạt tính năng bảo vệ chống lại Clickjacking trong Plesk Onyx

Nếu bạn là người dùng Plesk đang chạy bảng điều khiển Plesk Onyx, máy chủ của bạn có thể dễ bị tấn công bởi một kỹ thuật độc hại được gọi là clickjacking, chúng có thể thực hiện các lệnh có hại hoặc trích xuất dữ liệu.

Vậy làm cách nào để bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi bị clickjacking?.

1. Bật tính năng Bảo vệ chống tấn công bằng nhấp chuột trong Plesk

Để bảo vệ máy chủ của bạn khỏi bị clickjacking, chỉ cần làm theo 5 bước sau:

  1. Đối với Linux, trước tiên bạn cần đăng nhập vào máy chủ Plesk Onyx với tư cách là người dùng root bằng ứng dụng ssh
  2. Tiếp theo, chỉnh sửa tệp panel.ini có tại / usr / local / psa / admin / conf bằng lệnh: nano /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
  3. Nếu tệp chưa tồn tại, hãy tạo tệp bằng lệnh touch .
  4. Trong tệp / conf, thêm các dòng sau: [security] sameOriginOnly = true
  5. Cuối cùng, chỉ cần lưu tệp là đã ok.

Vậy là đã thành công. Máy chủ của bạn hiện đã được bảo vệ khỏi clickjacking – chúc các bạn thành công.

>>> Xem thêm: Dịch vụ máy chủ ảo VPS: https://inet.vn/vps

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*