Cách hiển thị mô tả danh mục trong WordPress

Cách hiển thị mô tả danh mục trong WordPress

1. Thêm mô tả danh mục trong WordPress

WordPress đi kèm với hai phân loại tích hợp được gọi là categories and tags.  Các đơn vị phân loại này cho phép bạn dễ dàng sắp xếp nội dung của mình thành các chủ đề khác nhau.

Khi được sử dụng đúng cách, các danh mục và thẻ cũng có thể rất hữu ích trong việc cải thiện SEO WordPress của bạn .

Cách làm; Đi tới Posts » Categories. Nếu bạn đang tạo một danh mục mới, thì bạn chỉ cần nhập tên danh mục và mô tả sau đó nhấp vào nút ‘Add new category”.

Nếu bạn muốn thêm mô tả vào danh mục hiện có, thì bạn cần nhấp vào liên kết ‘Chỉnh sửa’ bên dưới danh mục đó. Thao tác này sẽ đưa bạn đến màn hình chỉnh sửa danh mục, nơi bạn có thể thêm mô tả cho danh mục của mình.

2. Hiển thị Mô tả Danh mục trên Category Archive Page

Hầu hết các chủ đề WordPress sẽ tự động hiển thị mô tả danh mục trên các trang catagory.

Nếu chủ đề của bạn không có tệp category.php, thì bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp archive.php. Sao chép và dán mã này vào nơi bạn muốn mô tả danh mục được hiển thị.

<?php
the_archive_description( '<div class="taxonomy-description">', '</div>' );
?>
* Mô tả danh mục hiển thị trong Chủ đề WordPress:

Nếu bạn muốn hiển thị mô tả danh mục trong các phần khác của trang web, thì bạn cũng có thể sử dụng category_description:

1
<?php echo category_description; ?>

Đừng quên thay thế 3 bằng ID danh mục của riêng bạn.

Nếu bạn muốn hiển thị mô tả danh mục bên trong một bài đăng, thì bạn có thể sử dụng mã này.

1
2
$catID = get_the_category();
echo category_description( $catID[0] );

Mã này chỉ đơn giản là lấy tất cả các danh mục cho bài đăng hiện tại và sau đó xuất ra mô tả danh mục của danh mục đầu tiên.

Nếu bạn muốn liệt kê tất cả các danh mục WordPress của mình với mô tả ở định dạng danh sách, thì bạn có thể thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
function wpb_catlist_desc() {
$string = '<ul>';
$catlist = get_terms( 'category' );
if ( ! empty( $catlist ) ) {
  foreach ( $catlist as $key => $item ) {
    $string .= '<li>'. $item->name . '<br />';
    $string .= '<em>'. $item->description . '</em> </li>';
  }
}
$string .= '</ul>';
return $string;
}
add_shortcode('wpb_categories', 'wpb_catlist_desc');

Mã này tạo ra một shortcode hiển thị tất cả các danh mục của bạn và mô tả của chúng trong một danh sách đơn giản.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*