Cách cập nhật URL khi di chuyển trang web WordPress của bạn

Cách cập nhật URL khi di chuyển trang web WordPress của bạn

Giả sử bạn đã chuyển một trang WordPress sang một tên miền mới . Sau đó, bạn có thể thay đổi địa chỉ WordPress và URL trang web bằng cách truy cập trang cài đặt WordPress.

1. Khi nào và Tại sao Bạn Cần Cập nhật URL?

Giả sử bạn đã chuyển một trang WordPress sang một tên miền mới . Sau đó, bạn có thể thay đổi địa chỉ WordPress và URL trang web bằng cách truy cập trang cài đặt WordPress.

Việc thay đổi tất cả các URL này theo cách thủ công có thể rất tốn thời gian và luôn có khả năng bạn bỏ sót một số URL.

2. Cập nhật URL sau khi di chuyển trang web WordPress

Tiếp theo, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Velvet Blues Update URL . Khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang Tool » Update URL để định cấu hình cài đặt plugin.

Tại đây, bạn cần cung cấp các URL cũ và mới của trang web của mình. Sau đó, bạn cần chọn nơi bạn muốn cập nhật URL.

Tiếp tục và chọn từng mục mà bạn muốn cập nhật, sau đó nhấp vào nút ‘Update URLs Now’. Plugin sẽ tìm và thay thế tất cả các trường hợp của URL cũ bằng URL mới của bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*