Cách cài đặt WordPress trên máy chủ ảo (VPS)

Cách cài đặt WordPress trên máy chủ ảo (VPS)

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt WordPress trên máy chủ ảo (VPS). Mình sử dụng máy chủ ở Vultr nhé, nếu bạn nào cần của chạy trên máy chủ ở Việt Nam thì có thể tham khảo sang của iNET – mình sẽ để link bên dưới cho các bạn.

Giả sử bạn đã đăng ký tài khoản Vultr, bước tiếp theo của bạn sẽ là đăng nhập vào tài khoản đó và chuyển đến  tab Servers  trên trang tổng quan của bạn:

Nhấp vào biểu tượng Dấu cộng màu xanh lam ở bên phải màn hình của bạn. Trên trang tiếp theo, chọn vị trí VPS của bạn:

Bạn nên chọn Máy chủ mà phần lớn lượng lưu lượng truy cập webiste sẽ đến từ đâu. Ví dụ như traffic của bạn chủ yếu là ở Mỹ thì bạn nên chọn máy chủ ở USA.  Tiếp theo, cuộn xuống phần Server Type và chuyển đến tab Application . Bây giờ, hãy tìm tùy chọn WordPress ở dưới cùng và nhấp vào nó:

Thao tác này sẽ tự động cài đặt WordPress trên VPS của bạn bằng cách sử dụng bản phát hành CentOS 64-bit mới nhất làm Hệ điều hành (OS) của nó. Có các ‘bản phân phối’ khác có sẵn để sử dụng, nhưng CentOS là lựa chọn mặc định cho các VPS Vultr mới do chủ yếu là tính ổn định của nó.

Nếu bạn cuộn xuống sâu hơn, bạn có thể chọn gói bạn muốn sử dụng cho VPS của mình. Khởi đầu thì mình nên i khuyên bạn nên chọn gói $ 5 mỗi tháng:

Cuối cùng, đi đến cuối màn hình và đặt tên cho VPS của bạn:

Nhập tên xong bạn sẽ nhấp vào nút Deploy Now bên dưới. Sau khi Vultr hoàn tất quá trình cài đặt, VPS mới của bạn đã sẵn sàng hoạt động! Bạn có thể truy cập cài đặt của nó từ  tab Servers:

Trong màn hình cài đặt chính của VPS, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cho phần còn lại của quá trình thiết lập:

Bằng cách truy cập URL bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập do Vultr cung cấp, bạn sẽ có thể hoàn tất cài đặt WordPress (tương tự như phương pháp thông thường ):

Khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng trang web mới của mình cho bất kỳ thứ gì bạn muốn. Chỉ cần nhớ trỏ miền của bạn tới địa chỉ IP VPS của bạn và bạn sẽ hoàn tất!

Cách cài đặt WordPress trên VPS theo cách thủ công (Trong 4 bước)

Trong trường hợp bạn đang sử dụng VPS không bao gồm các tùy chọn thiết lập một cú nhấp chuột cho các ứng dụng như WordPress, bạn luôn có thể chọn cài đặt thủ công. Đối với ví dụ này, mình sẽ thực hiện toàn bộ thiết lập trên một VPS hoàn toàn mới chạy CentOS 7.

Bước # 1: Kết nối với VPS của bạn qua SSH

Khi bạn đã thiết lập và chạy một VPS, bạn sẽ cần hai điều để làm theo các hướng dẫn sau:

  • Mật khẩu gốc  của máy chủ  để bạn có thể chạy các lệnh cần thiết.
  • Một ứng dụng khách Secure Shell (SSH) chẳng hạn như Putty .

Để truy cập vào VPS của bạn, bạn cần cài đặt Putty và mở ứng dụng. Sau khi làm điều đó, bạn sẽ thấy một phần nơi bạn có thể chỉ định điểm đến mà bạn muốn kết nối:

Bây giờ, hãy nhập địa chỉ IP VPS của bạn trong trường Tên máy chủ (hoặc Địa chỉ IP) , đặt tùy chọn Cổng thành 22, chọn SSH trong Loại kết nối , sau đó nhấp vào Mở . Một cửa sổ lệnh sẽ bật lên, hỏi người dùng bạn muốn đăng nhập với tư cách nào. Nhập root , sau đó nhập mật khẩu của bạn khi được nhắc:

Nếu bạn nhập đúng mật khẩu của mình, tên VPS của bạn sẽ hiển thị và chúng ta có thể bắt tay vào công việc!

Bước # 2: Cài đặt phần mềm bạn cần để chạy WordPress

Để chạy WordPress, bạn cần một máy chủ HTTP, một cơ sở dữ liệu và PHP. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt Apache , MariaDB và phiên bản PHP mới nhất.

sudo yum install httpd mariadb mariadb-server php php-common php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt php-xmlrpc unzip wget -y

Khi phần mềm cơ bản đã sẵn sàng, bạn cần khởi tạo nó và yêu cầu máy chủ của bạn khởi động nó mỗi lần.

sudo systemctl start httpd
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl enable mariadb

Bước # 3: Định cấu hình MariaDB và tạo cơ sở dữ liệu WordPress

Trước khi có thể tạo cơ sở dữ liệu cho trang web của mình, bạn cần ‘cài đặt’ MariaDB của mình để mọi người không thể truy cập từ xa. Để bắt đầu, hãy nhập lệnh sau:

sudo mysql_secure_installation

Sau đó, MariaDB sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu người dùng gốc  của nó  , mật khẩu này sẽ để trống, vì vậy bạn chỉ cần nhấn phím enter. Sau đó, bạn sẽ có thể đặt mật khẩu gốc  mới  . Đối với phần còn lại của cài đặt, nhấn   cho tất cả bốn tùy chọn còn lại.

Bây giờ, hãy đăng nhập vào tài khoản MariaDB của bạn bằng lệnh sau và lưu ý rằng bạn sẽ cần nhập mật khẩu mà bạn đã đặt một lúc trước:

 mysql -u root -p
Sau đó bạn chạy từng lệnh dưới đây một. Mỗi lệnh 1 lần enter nhé.
CREATE DATABASE wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES on wordpress.* to 'user'@'localhost' identified by 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Bước # 4: Cài đặt và chạy WordPress

Tiếp theo là tải xuống wordpress và  cấu hình nó.
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzvf latest.tar.gz
sudo cp -avr wordpress/* /var/www/html/
Tạo một thư mục Uploads để cài đặt của bạn và chỉ định các quyền chính xác cho các tệp và thư mục của bạn bằng hai lệnh sau:
sudo mkdir /var/www/html/wp-content/uploads
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

 

Cuối cùng, hãy đổi tên tệp wp-config-sample.php trong WordPress của bạn …

cd /var/www/html/
sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php
sudo nano wp-config.php
Và cấu hình nó để nó có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn.

define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);
define(‘DB_USER’, ‘user’);
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’);

Tiếp theo là cấu hình VPS của bạn để cho phép kết nối HTTP và HTTPS:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
Sau khi chạy chúng, bạn sẽ có thể truy cập trình cài đặt WordPress bằng cách truy cập vào các VPS của bạn tại http: // yourvpsipgoeshere.com chả hạn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*