Cách cài đặt WordPress trên Google Cloud

1. Giới thiệu về Google cloud?

Googlecloud là một dịch vụ điện toán đám mây cung cấp nhiều công cụ và sản phẩm bao gồm lưu trữ và điện toán.  Có một số lý do khiến Google là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây mạnh mẽ:

  • Đám mây an toàn, toàn cầu, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí và không ngừng cải tiến.
  • Các công cụ phân tích và dữ liệu mạnh mẽ
  • Google Cloud là một chương trình phát triển ứng dụng được quản lý hoàn toàn.
  • Dịch vụ này cung cấp các máy chủ ảo với các ưu điểm về giá cả và hiệu suất đã được kiểm chứng.

1. Cài đặt WordPress trên Google Cloud?

Sau khi mua Google Cloud, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google của mình và truy cập Google Cloud Console . Từ trình đơn thả xuống Project , hãy nhấp vào Create Project:

Trong cửa sổ bật lên kết quả, hãy điền vào các trường của dự án, bao gồm tên, tài khoản thanh toán và vị trí công cụ ứng dụng >>> nhấp vào yes để xác nhận với các điều khoản và điều kiện, hãy nhấp vào Create. Điều hướng đến API Manager > Library và trong phần API Google Cloud , nhấp vào Cloud Deployment Manager API >> . Cuối cùng, nhấp vào Enable:

Tìm kiếm  Cloud Launcher, and from the Blog/CMS chọn wordpress.

Từ màn hình tiếp theo, nhấp vào Launch on Compute Engine:

Bạn sẽ cần phải hoàn thành biểu mẫu triển khai WordPress trước khi tiếp tục, đảm bảo rằng bạn chọn các hộp sau:

  • Install phpMyAdmin.
  • Enable Google Cloud Monitoring
  • Allow HTTP traffic and HTTPS traffic, found under Firewall.

Để bắt đầu cài đặt, hãy nhấp vào Deploy:

Sau khi WordPress hoàn tất quá trình cài đặt, bạn sẽ được chuyển hướng đến màn hình thông tin Deployment. Đảm bảo rằng bạn giữ bản ghi tên người dùng và mật khẩu quản trị viên WordPress, cũng như mật khẩu quản trị viên MySQL và tên người dùng phpMyAdmin. Để truy cập cài đặt của bạn, hãy nhấp vào Truy cập trang web WordPress . Bạn cũng có thể nhập địa chỉ IP được tìm thấy trong Địa chỉ trang web trong trình duyệt của bạn:

Ok vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*