Ảo hóa máy chủ là gì? Giải thích về ảo hoá máy chủ?

Ảo hóa máy chủ là gì? Giải thích về ảo hoá máy chủ?

1. Ảo hoá là gì?

Ảo hóa là quá trình tạo ra một phiên bản ảo hoá của một tài nguyên vật lý, như máy tính, máy chủ, mạng, hoặc hệ điều hành, trên một môi trường ảo. Quá trình này cho phép một tài nguyên vật lý có thể được chia thành nhiều phiên bản ảo, mỗi phiên bản này có thể chạy các ứng dụng và hệ điều hành độc lập.

Các công nghệ ảo hóa thường tạo ra một lớp trừu tượng gọi là “máy ảo” (virtual machine) hoặc “container” để cung cấp một môi trường hoạt động độc lập, giống hoặc tương tự với một máy tính thực tế. Máy ảo hoặc container này có thể được quản lý và điều khiển như một thực thể riêng biệt, bao gồm tài nguyên phần cứng và phần mềm.

2. Ảo hóa máy chủ là gì?

Ảo hóa máy chủ là quá trình tạo ra một phiên bản ảo của một máy chủ vật lý trên một máy chủ ảo hoặc một môi trường ảo trên một máy tính vật lý. Nó cho phép một máy chủ vật lý duy nhất chạy nhiều máy chủ ảo độc lập, mỗi máy chủ ảo này có thể chạy một hệ điều hành và ứng dụng riêng của nó.

Quá trình ảo hóa máy chủ giúp tận dụng tối đa tài nguyên vật lý của một máy chủ, giảm thiểu việc sử dụng không hiệu quả của không gian, điện năng và phần cứng. Nó cũng cung cấp tính linh hoạt cao cho việc triển khai và quản lý các máy chủ ảo, cho phép người quản trị có thể dễ dàng tạo, chuyển đổi, sao chép và di chuyển các máy chủ ảo mà không ảnh hưởng đến các máy chủ vật lý.

Một số công nghệ ảo hóa phổ biến bao gồm VMware, Hyper-V và KVM. Ảo hóa máy chủ đã trở thành một phần quan trọng của các trung tâm dữ liệu hiện đại và môi trường điện toán đám mây, cho phép tăng cường hiệu suất, tiết kiệm chi phí và quản lý dễ dàng hơn cho các hệ thống máy chủ.

3. Giải thích về ảo hoá máy chủ?

Ảo hóa máy chủ được sử dụng để che giấu tài nguyên máy chủ khỏi người dùng máy chủ. Điều này có thể bao gồm số lượng và danh tính của hệ thống vận hành, bộ xử lý, và cả những máy chủ vật lý cá nhân.

Định nghĩa về Ảo hóa máy chủ

Ảo hóa máy chủ là quy trình phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo riêng lẻ và tách biệt bằng cách sử dụng một phần mềm ứng dụng. Mỗi máy chủ ảo có thể vận hành hệ thống một cách độc lập.

Những lợi ích chính của việc Ảo hóa máy chủ:
  • Khả năng vận hành máy chủ cao hơn

  • Chi phí vận hành rẻ hơn

  • Giảm thiểu sự phức tạp của máy chủ

  • Hiệu quả của phần mềm được gia tăng

  • Triển khai khối lượng công việc nhanh hơn

Có 3 loại Ảo hóa máy chủ phổ biến: 
  • Ảo hóa hoàn toàn: Ảo hóa hoàn toàn sử dụng một phần mềm quản lí máy ảo (hypervisor), một loại phần mềm kết nối trực tiếp với không gian đĩa và CPU của máy chủ vật lý. Hypervisor điều khiển các tài nguyên của máy chủ vật lý và giữ mỗi máy chủ ảo độc lập và riêng biệt với các máy chủ áo khác. Nó cũng có thể chuyển tiếp tài nguyên từ máy chủ vật lý tới máy chủ áo chính xác đang vận hành ứng dụng đó. Điểm hạn chế lớn nhất của việc sử dụng áo hóa hoàn toàn là một hypervisor có nhu cầu xử lý riêng, điều này có thể làm chậm các ứng dụng và ảnh hưởng đển hiệu suất của máy chủ.

  • Para-Virtualization: Không giống như ảo hóa hoàn toàn, para-virtualization là việc toàn bộ mạng hoạt động cùng nhau như một đơn vị gắn kết. Vì mỗi hệ điều hành trên các máy chủ ảo đều nhận thức được nhau trong quá trình ảo hóa ảo, hypervisor không cần sử dụng nhiều sức mạnh xử lý để quản lý hệ điều hành.

  • OS-Level Virtualization: Không giống như 2 loại trên, OS-level virtualization không sử dụng hypervisior. Thay vào đó, khả năng ảo hóa, một phần của hệ thống vận hành máy chủ vật lý, sẽ thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một hypervisor. Tuy nhiên, tất cả những máy chủ ảo phải chạy cùng hệ thống vận hành ở phương pháp ảo hóa này.

>> Cách tạo máy chủ ảo vmware

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*