Cách check máy chủ là ổ SSD hay ổ cứng thông thường

Cách check máy chủ là ổ SSD hay ổ cứng thông thường

Nhiều trường hợp chúng tôi thấy máy chủ có nhiều loại ổ đĩa lẫn lộn, SSD dành cho hệ điều hành và ổ cứng HDD dung lượng lớn thông thường để lưu trữ, vậy làm thế nào để phân biệt ổ cứng SSD và ổ cứng nào không? Đây là cách nó có thể được phát hiện:

Đối với hệ điều hành Linux:

Có 2 phương pháp:

Cách 1: Sử dụng lệnh lsblk..
Sử dụng lệnh lsblk -o name,rota và nó sẽ đưa ra một danh sách chặn với giá trị ROTA là 1 hoặc 0 (1 cho ổ cứng HDD thông thường và 0 cho SSD).

NAME                               ROTA
sdb                                 1
└─sdb1                               1
sda                                 1
├─sda1                               1
└─sda2                               1
sdc                                 0
└─sdc1                               0

Phương pháp 2: Lấy thông tin từ /sys
Bạn có thể tìm thấy giá trị quay từ vị trí /sys
cat /sys/block/sdb/queue/rotational
Đầu ra: 0 cho SSD và 1 cho HDD thông thường

[root@localhost ~]# cat /sys/block/sda/queue/rotational
1
[root@localhost ~]# cat /sys/block/sdb/queue/rotational
1
[root@localhost ~]# cat /sys/block/sdc/queue/rotational
0

Đối với Hệ điều hành Microsoft Windows:

Trong Windows, bạn sẽ tìm thấy Windows Drive Optimizer (thường được gọi là Disk Defragmenter) sẽ báo cáo xem ổ đĩa là SSD hay HDD.

Mở bộ phân mảnh đĩa (phím Windows + R và nhập dfrgui rồi nhấn Enter), khi nó mở ra, hãy tìm cột Loại phương tiện và bạn có thể biết ổ đĩa nào là ổ đĩa cứng (HDD) và ổ đĩa nào là ổ đĩa thể rắn ( SSD).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*