Xóa nền khỏi hình ảnh bằng lệnh Linux

Xóa nền khỏi hình ảnh bằng lệnh Linux

1. Cài đặt Rembg trên Linux

Tạo một thư mục có tên PythonCodingtrên máy tính Linux của mình và sau đó tạo môi trường ảo Python:

$ python3 -m venv /home/don/PythonCoding

Tiếp theo, cài đặt rembgbằng cách sử dụng pip:

$ python3 -m pip install rembg

2. Xử lý hình ảnh?

Chạy lệnh sau rembgđể đổi tên

$ rembg i dgw_ato.jpeg dgw_noback.jpg

Lần đầu tiên bạn chạy rembg, nó sẽ tải xuống một mô hình nhận dạng mẫu mã nguồn mở . Dung lượng này có thể trên 100 MB và rembg lưu nó vào thư mục người dùng của bạn dưới dạng ~/.u2net/u2net.onnx. Mô hình này là U-2-Net và sử dụng giấy phép Apache 2.0.

3. Thêm nền mới

Rembg có ba lệnh phụ bạn có thể xem lại trong --helpmenu:

$ rembg --help
  • rembg icho các tập tin
  • rembg pcho các thư mục
  • rembg scho máy chủ HTTP

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*