Xóa các ip đã dùng trên Remote Desktop Connection

Xóa các ip đã dùng trên Remote Desktop Connection

Khi bạn sử dụng Remote Desktop Connection trong Windows để tạo kết nối từ xa với máy tính khác, địa chỉ IP hoặc tên của máy tính mà bạn đã kết nối được thêm vào hộp thoại Remote Desktop Connection. Điều này được thực hiện để làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Lần tiếp theo bạn muốn kết nối, bạn có thể dễ dàng chọn máy tính cần kết nối từ trong danh sách có sẵn.

Trong một khoảng thời gian, danh sách các địa chỉ IP hoặc tên máy đã kết nối sẽ tăng lên nhiều hơn và bạn có thể muốn xóa chúng.

Công cụ Windows Remote Desktop Connection không cung cấp cho chúng ta bất kỳ cách nào để xóa hoặc xóa danh sách lịch sử này. Nếu bạn muốn xóa chúng, bạn sẽ phải sử dụng Windows Registry bằng cách sau: Nhấn tổ hợp phím Windows+R sau đó gõ regedit và nhấn Enter để mở trình biên soạn Registry.
Điều hướng đến khóa sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
Tại màn hình bên tay phải bạn chọn một địa chỉ Ip hoặc tên máy cần xóa khỏi phiên làm việc và chọn Delete.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*