Tìm IP trên máy chủ Linux như thế nào?

Tìm IP của máy chủ Linux như thế nào?

Việc biết các địa chỉ IP của máy chủ của bạn có thể là một thông tin hữu ích, việc biết IP của máy chủ có thể cần thiết khi thực hiện thay đổi đối với: DNS, mạng và bảo mật. Một máy chủ có thể chứa một hoặc nhiều địa chỉ IP>

Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn kiểm tra IP của bất kỳ máy chủ Linux nào. Để làm theo cùng sẽ chỉ cần truy cập vào máy chủ thông qua SSH.

1. Những thứ cần chuẩn bị

  • Yêu cầu kiến thức cơ bản về SSH và các dòng lệnh
  • Bạn phải có quyền truy cập SSH vào máy chủ.

2. Kiểm tra IP với dòng lệnh

Bắt đầu quá trình bằng cách đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH:

ssh abcd.example

Bây giờ đăng nhập thông qua SSH, chạy lệnh sau để kiểm tra các máy chủ IP:

ip route

Lệnh này đang sử dụng công cụ “ip” và đang gọi đối tượng “route”, lệnh này sẽ in bảng định tuyến hiện tại.

3. Đọc kết quả

Sau khi bạn thực hiện lệnh, bạn sẽ thấy kết quả thông tin về bảng định tuyến IP của máy chủ, về cơ bản đây là một tập hợp các quy tắc được sử dụng để xác định nơi dữ liệu sẽ được định hướng.

Khi sử dụng kỹ thuật này để tìm IP của máy chủ, bạn sẽ theo dõi các dòng chứa “src” theo sau là IP. Trên những dòng này, địa chỉ IP theo sau “src” là một IP được cấu hình trên máy chủ.

default via 203.0.113.1 dev eth0
203.0.113.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 203.0.113.86
198.51.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002

Trong kết quả được hiển thị ở bên trên, bạn sẽ thấy bảng định tuyến sever cho thấy máy chủ có địa chỉ IP là: “203.0.113.86”.

Xem thêm các bài viết khác:  Làm thế nào để kiểm tra tốc độ Internet VPS của bạn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*