Sửa Lỗi Connect FTP Không Cài Được Plugin Trên WordPress Nginx Ubuntu

Sửa Lỗi Connect FTP Không Cài Được Plugin Trên WordPress Nginx Ubuntu

Vấn đề này mình đã từng gặp phải sau khi bạn di chuyển website/blog wordpress từ máy chủ hosting sang VPS Nginx Ubuntu, cụ thể hơn là khi bạn cố gắng cập nhật mới Plugin hoặc cài đặt mới plugin. Tuy bạn đã nhập các thông số VPS đúng như nhà cung cấp đã đưa, nhưng hoàn toàn không đăng nhập được. Nó vẫn yêu cầu bạn xác thực và đăng nhập, cụ thể lỗi này như sau:

1. Failed to connect FTP Server Plugin WordPress

Nếu bạn gặp thông báo lỗi như hình ảnh bên trên, bạn có thể sửa lỗi như trong bài viết này nhé!

Connection Information To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host

2. Hướng dẫn sửa lỗi Failed to connect to FTP Server

Để sửa lỗi này cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào Command qua các dịch vụ hỗ trợ để sử dụng VPS như: putty, Bitvise …hay sử dụng dịch vụ có sẵn của các nhà cung cấp VPS của bạn. Sau đó nhập câu lệnh sau để khắc phục:

chown -Rf www-data.www-data /var/www/html/

Lưu ý: đường dẫn tới /var/www/html/ domain của bạn, nơi chữa code mã nguồn. Có thể một số người sẽ để ở /home/public_html hay /usr/tenmien cái này tùy. Nhưng cũ pháp này thì giữ nguyên

chown -Rf www-data.www-data

Như vậy là bạn đã có thể sửa lỗi này rồi đó, mọi thắc mắc hay là làm việc tốt để lại bình luận nhé!

 

2. Khắc phục Không thể kết nối với Máy chủ FTP Nginx Ubuntu

WordPress sẽ nhắc bạn về thông tin đăng nhập FTP nếu nó không có quyền ghi các tệp mà nó cần. Nếu bạn đăng nhập thông qua putty và chạy lệnh sau (giả sử đây là một giọt Ubuntu), nó sẽ đặt các tệp được người dùng sở hữu mà dịch vụ web đang chạy và sẽ giải quyết vấn đề.

chown -Rf www-data.www-data /var/www/html/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*