Cách sửa lỗi “An authentication error has occurred the function requested is not supported”

An authentication error has occurred the function requested is not supported

Với những bạn dùng VPS nước ngoài hay đặc biệt là VULTR sẽ có thể gặp lỗi này khi kết nối với VPS- dưới đây là hình ảnh bạn có thể tham khảo:

Để sửa lỗi “An authentication error has occurred the function requested is not supported” không kết nối được với VPS Vultr các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Edit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

Bước 2: 

Bước 3: 

Như vậy là Đã xong. Bạn vào lại VPS để kiểm tra nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*