Lỗi VPS Unreachable?

Lỗi VPS Unreachable?

1. Lỗi VPS Unreachable là gì?

Lỗi này hiểu một cách đơn giản, lỗi ”destination host unreachable” xuất hiện vì các gói ping của bạn không thể tìm đường đến IP đích hay không thể tìm được máy chủ.

Ví dụ: Bạn thực hiện lệnh ping đến một địa chỉ IP và bạn nhận được kết quả như trong ảnh. Địa chỉ bạn ping tới có thể là của một hosting, hoặc một máy tính, thiết bị khác. Tuy nhiên, kết quả chung của việc này đều là lỗi ”destination host unreachable”.

2. Cách fĩx lỗi VPS Unreachable?

Windows:
Mở cmd.exe hoặc ứng dụng powershell của bạn và nhập
tracert <your IP>
Linux :
Mở một thiết bị đầu cuối và nhập
traceroute <your IP>

Bắt đầu MTR rất dễ dàng, chỉ cần lấy Phiên bản mới nhất tại đây:
http://sourceforge.net/projects/winmtr

Trên Windows 10, đảm bảo có Phiên bản 0.92 trở lên.
Trên Linux, bạn cũng có thể cài đặt nó từ kho lưu trữ của mình:
apt-get update && apt-get install mtr

Sau khi cài đặt gói cần thiết, bạn có thể chạy ứng dụng.

Windows: Điều hướng đến thư mục đã tải xuống và giải nén tệp, một số thư mục đã được tạo. Nhấp chuột phải vào .exe và nhấn “Chạy với tư cách quản trị viên”. Bây giờ chỉ cần nhập IP của bạn và nhấn bắt đầu

Linux: Mở thiết bị đầu cuối của bạn và nhậpmtr <your IP>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*