Login vào VPS, Server bằng SSH thông qua công cụ Putty

Login vào VPS, Server bằng SSH thông qua công cụ Putty

Để build được vps hoàn chỉnh thì việc đầu tiên các bạn phải ssh vào được vps đã. Hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn ssh vào vps mới Create bằng công cụ Putty trên windows.

Với thông tin vps được nhà cung cấp gửi cho bạn như sau. Ví dụ.

  • IP : 192.168.1.113
  • User : root
  • Passwd : pN_I18LWk1vXAW6n

1. Đầu tiên chạy file putty.exe điền ip vào ô Host Name (or IP address). Sau đó nhấn open.

2. Một hợp thoại check Security hiện lên, bạn chỉ cần nhấn YES.

3. Sau đó sẽ xuất hiện một màn hình đen, Tại dòng Login as : bạn nhập vào root rùi nhấn enter, Sau đó điền tiếp passwd mà nhà cung cấp đưa cho bạn, rồi nhấn enter.

4. Login Successfull.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*