Làm thế nào để setup VPS trên Linux?

Làm thế nào tôi có thể thiết lập VPS trên Linux?

 

Thiết lập một máy chủ riêng ảo trên Linux có thể khá khó khăn. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng nó không xứng đáng so với vps window thì bạn nên nghĩ lại. Theo thống kê có đến 80% người dùng hiện nay đang dùng VPS trên linux và chỉ 20% tỉ lệ số người dùng VPS trên windown. Bạn có thể lựa chọn VPS sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng bản thân nhé.

Bắt đầu nào!

1. Khởi đầu

Tìm nhà cung cấp VPS tốt và đăng ký nó VD tại iNET chả hạn. Bảng điều khiển VPS mà bạn sẽ cần truy cập trên trang web của nhà cung cấp sẽ cho bạn lựa chọn hệ điều hành để cài đặt và bạn chọn Centos 5 x64. Trong khi hệ điều hành đang được cài đặt, không nên nghịch cái khác để tránh xảy ra lỗi không như ý.

2. Cấu hình

Bước tiếp theo bạn tải xuống và cài đặt Putty http://www.putty.org/, nó sẽ đóng vai trò thay thế cho TightVNC không có sẵn. Một khi bạn mở chương trình, bạn sẽ được nhắc nhở để nhập IP của máy chủ của bạn để đăng nhập.

3. Lệnh

Nếu bạn muốn tiếp tục thiết lập, bạn sẽ cần phải cài đặt các mục cần thiết bằng cách gõ các lệnh sau trong lệnh:

yum -y install nano
yum -y install firefox
yum -y install unzip
yum -y install vnc-server
yum -y groupinstall “XFCE-4.4”

Tiếp theo là tạo tài khoản

useradd *YourUsername*
su – *YourUsername*
vncserver
*enter your VPS password*
vncserver -kill :1
nano ~/.vnc/xstartup

Lệnh cuối cùng sẽ mở một cửa sổ mới, nơi bạn sẽ tìm thấy ‘twm &’ và thay thế nó bằng ‘startxfce4 &’. Sau khi làm xong nhấn ctrl + x, và xác nhận sự lựa chọn.

4. Truy cập VPS

Truy cập máy chủ thông qua TightVNC. Khi bạn bắt đầu chương trình, bạn nên nhập IP của và nếu bạn muốn kết nối bằng cách sử dụng điện thoại, số cổng là: 5601 hoặc: 5602.

5. RSBot

Cuối cùng, nếu muốn tải xuống Java và nhận phiên bản RPM x64 của Linux và lưu nó vào máy tính của bạn dưới dạng java.rpm. Hãy vào Terminal và gõ:

cd Desktop
su
*Enter root password*
rpm -ivh java.rpm

Nên giải nén tệp bạn vừa tải xuống. Mở nền tảng RSBot trong Java bằng cách nhấp đúp vào tệp bạn đã tải xuống, chọn ‘sử dụng tùy chọn lệnh tùy chỉnh’ và nhập vào java – jar.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*