Khắc phục lỗi Your connection is no secure

Khắc phục lỗi Your connection is not secure

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Your connection is no secure”

Chủ sở hữu của domain.com đã cấu hình trang web của họ không đúng cách. Để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị đánh cắp các trình duyệt như Firefox đã không kết nối với trang web này.

* Hãy làm theo các bước sau để tiếp tục truy cập website nhé:

Khắc phục lỗi Your connection is no secure

Ok vậy là đã hoàn thành chúc các bạn thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*