Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL (database và user)

Bước 1: Tạo một cơ sở dữ liệu (Database)

Ở bước này các bạn điền tên cơ sở dữ liệu vào ô New Database. Xin lưu ý rằng tiền tố của Database thường sẽ được hệ thống đặt theo tên tài khoản host cPanel của bạn có dạng tendangnhap_tenbandat. Ví dụ tên đăng nhập host của tôi là demovps của tôi đặt là demo thì tên của database sẽ là demovps_demo.

Tên cơ sở dữ liệu có thể dài nhất là 55 ký tự.

 

Sau khi đặt tên cho cơ sở dữ liệu hãy ấn Next Step để chuyển qua bước 2.

Bước 2: Tạo user để truy cập cơ sở dữ liệu (database)

Trong mục Username điền tên của username . Một lưu ý tương tự như tên của database là cpanel cũng thường đặt sẵn tiền tố là tên đăng nhập hosting của bạn. Ví dụ tên đăng nhập host của tôi là demovps đặt tên là user1 thì tên của username để bạn sử dụng khi dùng hàm php xử lý là demovps_user1

  • Mục Password bạn điền mật khẩu
  • Mục Password (Again) các bạn nhập lại mật khẩu giống mục Password

Sau khi điền thông tin user, ấn Create User để xác nhận user này và tiếp tục chuyển qua bước 3.

Bước 3: Thêm User vào database

Thêm user vào database là hành động quan trọng để truy cập database hay nói cách khác là cấp quyền truy cập database cho user.

Các quyền đó ứng với các câu lệnh SQL sẽ khả dụng khi được cấp quyền. (Các câu lệnh như SELECT, INSERT,…)

 

Các bạn tích vào các ô tương ứng với các quyền (câu lệnh SQL được phép dùng) cấp cho user truy cập Database rồi ấn Next Step để chuyển qua bước 4.

Bước 4. Hoàn thành quá trình tạo database và add user

Đây là bước cuối cùng là bước thông báo hoàn thành việc tạo Database và add user cùng với các tùy chọn

  • -Tiếp tục thêm Database mới
  • -Thêm User khác cho Database vừa tạo
  • -Trở lại trang tạo Database
  • -Trở lại trang chủ

OK vậy là xong chúc các bạn thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*