Hướng dẫn thay đổi thời gian và Timezone trên VPS CentOS

Trước tiên bạn hãy kiểm tra máy chủ ảo VPS của mình đã ở có thời gian và timezone như thế nào nhé.

date

Bây giờ đến bước đổi sang timezone Hồ Chí Minh Việt Nam nhé

Bước 1: Hãy copy 2 dòng lệnh dưới đây

rm -f /etc/localtime

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Bước 2:  Cập nhật NTP

Gõ lệnh

yum install -y ntpdate

Và đồng bộ NTP server Việt Nam

ntpdate vn.pool.ntp.org

Nếu bạn muốn nhanh nhất hãy copy duy nhất 1 câu lệnh sau và cho chạy nhé

wget https://up.vsis.net/changetime.sh && chmod +x changetime.sh && ./changetime.sh

Trên đây là bài viết cề cách Thay đổi thời gian và Timezone trên CentOS. Hy vọng nó sẽ giúp bạn thực hiện được thành công.

>>> Hướng dẫn giới hạn IP kết nối tới VPS/Servers

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*