Hướng dẫn đổi port login trang directadmin

Hướng dẫn đổi port login trang directadmin

Bạn không muốn sử dụng port mặc định của Directadmin vì nó quá quen thuộc, dễ bị tấn công? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn:

Bước 1: Mở port cần thay đổi

Đầu tiên, bạn truy cập vào trang quản trị DirectAdmin bằng tài khoản admin, chọn đến ConfigServer Security & Firewall, sau đó chọn tiếp Firewall Configuration.

– Tại đây, bạn thêm hoặc thay thế port mới của mình, ví dụ trong bài viết sẽ mở port 8888

– Sau khi thêm, bạn chọn Save ở dưới cùng trang và restart lại CSF.

Bước 2: Cấu hình port login

– Bạn cần SSH vào VPS với quyền root và sửa lại file:

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

– Tại đây, tìm đến port và đổi lại thành port bạn muốn

– Tiếp theo, bạn sửa tiếp file:

/var/www/html/redirect.php
Cuối cùng, bạn restart directadmin để hoàn tất, chúc bạn thành công.
service directadmin restart

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*