Hướng dẫn clear logs login và reboot linux

Hướng dẫn clear logs login và reboot linux

Xin chào – ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn các clear logs login và reboot Linux vì không hẳn ai cũng biết những lệnh này nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn newbie luôn.

1. Kiểm tra lịch sử login

lastlog

2. Xóa log login

>/var/log/lastlog

3. Reboot logs

Kiểm tra lịch sử reboot

lastb

Xóa log reboot

>/var/log/wtmp

>/var/log/btmp

Clear history

cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c && exit

>>> Hướng dẫn xử lý lỗi không thể Remote Desktop sau khi cập nhật bản vá CredSSP for CVE-2018-0886

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*