Hướng dẫn cài đặt cPanel/WHM cho VPS

Hướng dẫn cài đặt cPanel/WHM cho VPS

1. Những thứ cần chuẩn bị:

  • Một VPS hoặc một máy chủ
  • Đã cài đặt perl, gcc trên VPS hay Máy chủ: yum -y install perl gcc

2. Chú ý:

cPanel là chương trình quản lý hosting khá nặng, do đó cấu hình máy chủ (hay VPS) cần tối thiếu cấu hình sau:

  • Pentium hay AMD chipset 266 MHz
  • 256 MB RAM (nên từ 1GB RAM trở lên)
  • Ít nhất 10GB ổ cứng
  • Nên sử dụng CentOS hoặc RHEL (Redhat Enterprise Linux)

3. Cài đặt:

Sau khi login SSH bằng Putty hoặc các chương trình SSH Client mà bạn sử dụng, thực hiện các bước sau:

cd /home
wget -N http://layer1.cpanel.net/latest
sh latest

Khi sử dụng lệnh “sh latest” hệ thống sẽ tự động cài đặt cPanel cho đến khi tiến trình hoàn tất (nếu không có lỗi trong quá trình cài đặt).

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể đăng nhập vào WHM bằng cách sử dụng đường dẫn

http://[ip]:2086 hoặc https://[ip]:2087

để cấu hình.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*