Hướng dẫn cách giới hạn IP kết nối tới VPS/Servers

Hướng dẫn cách giới hạn IP kết nối tới VPS/Servers

Bước 1: Các bạn kiểm tra địa chỉ IPv4 của máy tính mình. Lưu ý, nó là địa chỉ IP Public của nhà mạng cung cấp chứ không phải địa chỉ LAN local. Để kiểm tra địa chỉ IPv4 bạn đang sử dụng, các bạn truy cập vào: https://whoer.net/ . Ví dụ, ở đây mình check được địa chỉ của mình là 171.255.78.211

Bước 2: Vào VPS/Server mở Powershell (gõ từ này vào thanh tìm kiếm của Windows trong VPS)

Trước khi paste và enter đoạn script bên dưới, các bạn hãy điền IP vào “IP CỦA BẠN”. Nếu các bạn muốn cho phép 1 hoặc nhiều địa chỉ IP có thể truy cập vào VPS, hãy sửa dòng $whitelistIPs = “địa chỉ IP 1”, “địa chỉ IP 2”, “địa chỉ IP 3″.

Chú ý có dấu nháy ” nhỏ ở mỗi ip và cách nhau bằng dấu phẩy

——

# Set execution policy
# AllSigned : Every script must bear a valid signature
# RemoteSigned : Must be signed by a trusted publisher (for example Microsoft)
# Unrestricted : No restrictions whatsoever, every script can run
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
# Whitelisted IPs which are allowed to use the services on this host
$whitelistIPs = “IP CỦA BẠN”
# DisplayNames for the firewall rules for Remote Desktop
$remoteDeskopFwRules = “Remote Desktop – User Mode (TCP-In)”, “Remote Desktop – User Mode (UDP-In)”, “Remote Desktop Service”
foreach ($rule in $remoteDeskopFwRules) {
# This will only configure and enable the Firewall ports. The service needs to be (re-)started separately!
Set-NetFireWallRule -DisplayName $rule -Disable True -Direction Inbound -RemoteAddress $whitelistIPs
}

——-

Nhớ phải check kỹ IP và thêm IP dự phòng

Bước 3: Thử lại bằng máy tính với IP khác xem đã thành công hay chưa. Bằng cách sử dụng bằng 3G di động phát wifi cho máy tính Laptop để login thử lại

Lưu ý: Đây là cách bảo mật VPS gần như tuyệt đối nhưng khá là hạn chế. Nếu không chắc chắn địa chỉ IP của bạn cố định hoặc không có IP dự phòng. Vui lòng không thực hiện tránh trường hợp mất quyền truy cập khi địa chỉ IP thay đổi. Trường hợp IP thay đổi mà ko truy cập được cách khắc phục là cài đặt hệ điều windows VPS đó

Chúc các bạn thành công !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*