Cách cài đặt PUTTY (VÀ PUTTYGEN)

Cách cài đặt PUTTY (VÀ PUTTYGEN)

1. PUTTY là gì?

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách bạn có thể cài đặt PuTTY và PuTTYgen trên Windows. PuTTY là một telnet- và ssh-client miễn phí. Với PuTTY, bạn có thể kết nối với các thiết bị như VPS Linux của mình. Trong quá trình cài đặt PuTTY, PuTTYgen cũng sẽ được cài đặt. Điều này có thể được sử dụng để tạo khóa cho các kết nối của bạn.

2. Cách cài đặt Putty?

Bước 1:

Mở trình duyệt của bạn. Đây có thể là trình duyệt bạn chọn.

Bước 2:

Nhập URL sau. https://www.putty.org/

Bước 3:

Khi ở trên trang, hãy nhấp vào ” Tải xuống PuTTY ” hoặc nhấp vào ” tại đây “. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.

Bước 4:

Trong ” Package files “, chọn ” MSI (‘Windows Installer’) ” cho hệ thống của bạn. Sau khi download xong mở file cài đặt lên.

Bước 5:

Nếu Trình hướng dẫn cài đặt đã mở, hãy nhấp vào ” tiếp theo “. Chọn thư mục đích bạn chọn hoặc để mặc định và nhấp vào ” tiếp theo “. Bạn có thể thay đổi cách cài đặt một số tính năng hoặc để mặc định. Nhấp vào ” Cài đặt ” và đợi quá trình cài đặt kết thúc. Đảm bảo bỏ chọn ” View README file ” nếu bạn không muốn điều này. Sau khi cài đặt xong nhấn ” Finish “. PuTTY và PuTTYgen hiện đã được cài đặt.

Bước 6:

Trong thanh tìm kiếm của Windows, gõ ” PuTTY “. Bạn sẽ thấy PuTTY và PuTTYgen hiện đã có sẵn. Bạn đã cài đặt thành công PuTTY.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*