Email Hosting – Xử lý lỗi khi gửi email tới nhiều người nhận

Email Hosting - Xử lý lỗi khi gửi email tới nhiều người nhận

Vấn đề gặp phải: Khi bạn gửi email server đi cho nhiều người cùng lúc trên một thư, có thể gặp tình trạng sẽ có người không nhận được Email. Sau đây sẽ là một số nguyên nhân và cách khắc phục bạn có thể tham khảo.

Nguyên nhân & Cách kiểm tra hoặc khắc phục:

1. Do: Mail server nhận bị lỗi hoặc tài khoản Email nhận vượt quá dung lượng.

Kiểm tra:

-Mail server lỗi có thể có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên bạn có thể kiểm tra một cách cơ bản nhất về mail Server bên nhân bằng cách kiểm tra recordMX (Record MX của tên miền chỉ định ra máy chủ nhận mail khi gửi đến mail tên miền đó) của tên miền.

Có thể sử dụng công cụ Online để kiểm tra, ví dụ http://dnswatch.info, nhập tên miền và chọn Record MX:

Nếu không có dòng Record MX thì chứng tỏ Mail server nhận chưa được chỉ định => Không nhận được Email

Nếu có dòng MX record thì cần nhờ bên nhận hỗ trợ kiểm tra thêm.

-Tài khoản mail nhận bị đầy dung lượng:

Thông thường một tài khoản mail sẽ được cấp một mức dung lượng nhất định để chứa Email và khi dung lượng đầy thì sẽ không thể nhận thêm Email.

2. Do: Gửi tới quá nhiều địa chỉ mail nhận trong 1 Email dẫn đến bị block hoặc đưa vào Spam.

-Mỗi máy chủ nhận mail thường sẽ có bộ lọc Spam, khi bạn gửi đến một máy chủ với quá nhiều Email nội dung giống nhau tới nhiều địa chỉ thì máy chủ này sẽ hoàn toàn có thể đánh Spam một số Email thậm chí block.

-Các tổ chức quốc tế cũng có các bộ đánh giá mail public như Spamhaus, Spamcop, Barracuda, … các bộ lọc này cũng là một yếu tố đánh giá độ uy tín của mail bạn.

>> Tóm lại bạn không nên gửi đến quá nhiều người nhận trong 1 Email, thao tác này rất dễ bị đánh Spam. Do vậy chỉ nên gửi không quá 10 người nhận mail trong 1 Email.

OK và cơ bản là vậy và nên nhớ bạn cũng cần thường xuyên kiểm tra dung lượng mail cho phép của dịch vụ đã mua nhé. Cám ơn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*