Đặt lại mật khẩu windows với linux

Điều kiện cần:

* Ubuntu live CD

1. Cách làm

– Bước 1: Khởi động CD trực tiếp và cài đặt chntpw

– Bước 2: cat /proc/mounts để có được nhãn của cửa sổ HD của bạn.

cd vào nhãn phương tiện của bạn: cd /media/AC264F02264ECD50.

Bây giờ cd vào thư mục hệ thống của bạn (windows 7): cd Windows/System32/config/

Bước 3:

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu quản trị windows bằng cách chạy chntpw: sudo chntpw SAM

Vậy là xong bạn cần xác nhận nữa là ok. Như vậy bạn đã hoàn thành việc đặt mật khẩu windows với linux chưa đầy 5phut’.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*