Cách xóa bộ nhớ cache DNS trên Mac OSX

Cách xóa bộ nhớ cache DNS trên Mac OSX

1.Cache DNS là gì?

Hầu hết các hệ điều hành hiện đại đều lưu các truy vấn DNS thường xuyên trong bộ nhớ cache để tăng tốc độ trải nghiệm Internet của bạn. Việc thay đổi DNS là một điều tốt khi cần khắc phục các sự cố về internet, tăng tốc độ internet khi gặp sự cố. Ngày nay, có khá nhiều máy chủ DNS miễn phí và tốt, đáng chú ý nhất là Google DNS ( 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4 ) và OpenDNS ( 208.67.222.222 hoặc 208.67.220.220 ) ngoài ra, bạn có thể chạy máy chủ DNS của riêng mình.

Flushing DNS cache trên Mac OSX

Đối với Mac OS X Snow Leopard:
sudo dscacheutil -flushcache

Dành cho Mac OS X Yosemite, Mavericks, Mountain Lion and Lion:
sudo killall -HUP mDNSResponder

Đối với Mac OS X Yosemite v10.10 đến v10.10.3:
sudo discoveryutil mdnsflushcache

Bạn có thể xem kết quả trên system.log tập tin, khi DNS bị Flushed (bị xóa):

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*