Cách sửa lỗi WordPress không mở được stream

Cách sửa lỗi WordPress không mở được stream

Lỗi “failed to open stream” trên wordpress? Lỗi này thường chỉ ra vị trí của các tập lệnh mà lỗi đã xảy ra, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi WordPress stream error.

1. Tại sao lỗi Open Stream Error lại xảy ra?

Lỗi này xảy ra khi WordPress không thể tải tệp được mentioned trên code. Khi lỗi này xảy ra, đôi khi WordPress sẽ tiếp tục tải trang web và chỉ hiển thị thông báo cảnh báo.Thông thường, thông báo này sẽ giống như sau:

Warning: require(/home/website/wp-includes/load.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/website/wp-settings.php on line 19
Fatal error: require(): Failed opening required ‘/home/website/wp-includes/load.php’ (include_path=’.:/usr/share/php/:/usr/share/php5/’) in /home/website/wp-settings.php on line 19

Đây là một ví dụ khác:

Last Error: 2018-04-04 14:52:13: (2) HTTP Error: Unable to connect: ‘fopen(compress.zlib://https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/~all/webproperties/~all/profiles?start-index=1): failed to open stream: operation failed’

2. Sửa lỗi Open Stream Error trong WordPress

Tuy nhiên, cũng có thể WordPress không thể định vị tệp do thiếu tệp .htaccess trong thư mục gốc của bạn. Trong trường hợp đó, bạn cần đi tới trang Cài đặt »Permalinks trong quản trị viên WordPress của mình và chỉ cần nhấp vào nút ‘Lưu thay đổi’ để tạo lại tệp .htaccess.

Nếu thông báo lỗi được theo sau bởi ‘Quyền bị từ chối’, thì điều này có nghĩa là WordPress không có quyền truy cập đúng vào tệp hoặc thư mục được tham chiếu trong mã.

OK như vậy là đã thành công – chúc các bạn suôn sẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*