Cách sửa lỗi “Too Many Redirects Issue” trong WordPress?

* Nguyên nhân gây lỗi Too Many Redirects Issue trong wordpress?

Lỗi này chủ yếu do sự cố chuyển hướng được định cấu hình sai trong WordPress. Thông thường những lỗi 301 hay 404 đều được chuyển hướng – nếu có sự cố gì đó thì có thể nó sẽ gây ra lỗi ” Too Many Redirects Issue “.

Cách Fix đơn giản như sau:

1. Xóa Cookie và Bộ nhớ cache của Trình duyệt

Nguyên nhân phổ biến của lỗi có thể là cookie của trình duyệt web của bạn. Hãy thử truy cập trang web của bạn bằng một trình duyệt web khác như Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, v.v.

2. Hủy kích hoạt tất cả các plugin WordPress

Nguyên nhân phổ biến nhất của vòng lặp chuyển hướng WordPress hoặc vấn đề ‘Too Many Redirects Issue’ là xung đột plugin.

Để khắc phục điều này, bạn cần phải hủy kích hoạt tất cả các plugin WordPress trên trang web của mình. Bây giờ, thông thường bạn có thể truy cập trang Plugins »All Plugins bên trong khu vực quản trị WordPress và hủy kích hoạt plugin sau đó kích hoạt lại từng cái một.

3. Sửa các Url trong WordPress?

Một nguyên nhân chính khác của lỗi này là do cấu hình sai trong cài đặt URL WordPress. Thông thường, bạn có thể xem các tùy chọn này trong Settings » General.

Bạn có thể Fix bằng cách tìm tệp functions.php và chỉnh sửa nó, các bạn cần thêm mã sau vào dưới cùng:

  • update_option( ‘siteurl’, ‘https://example.com’ );
  • update_option( ‘home’, ‘https://example.com’ );

4. Đặt lại tệp .htaccess WordPress

Bạn cần truy cập hosting quản trị và tìm file .htaccess và xoá chúng. Tiếp theo các bạn cần tạo file htaccess thông qua Settings » Permalinks và lưu lại

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*