Cách làm sạch nhật ký cPanel

Cách làm sạch nhật ký cPanel

1) Đăng nhập vào VPS của bạn bằng SSH bằng Putty

2) Gõ lệnh sau: mkdir / Navycripts

3) Tạo và chỉnh sửa tập tin với lệnh sau

vi /customscripts/logs

** i để bắt đầu chỉnh sửa
** esc để thoát trình chỉnh sửa

4) Sao chép / Dán đoạn sau:

echo > /usr/local/apache/logs/error_log
echo > /usr/local/apache/logs/access_log
echo > /usr/local/apache/logs/access_log
echo > /usr/local/apache/logs/error_log
echo > /usr/local/cpanel/logs/access_log
echo > /usr/local/cpanel/logs/error_log
echo > /var/log/exim_mainlog
echo > /var/log/exim_rejectlog
echo > /var/log/maillog
echo > /var/log/messages
echo > /var/log/messages.1
echo > /var/log/maillog.1

5) Nhấn nút esc và gõ: “:wq! with ”

6) Tiếp theo chạy lệnh: chmod 755 log

7) OK như vậy là đã xong, chúc các bạn thành công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*