Cách cài đặt Tường lửa CSF / LFD trên VPS

Cách cài đặt Tường lửa CSF / LFD trên VPS

Để cài đặt tường lưa CSF/LFD trên VPS bạn cần làm như sau:

Bước 1: Bạn sẽ cần kết nối VPS qua SSH (bao gồm cả Putty)
Bước 2: Sử dụng lệnh này để xoá tất cả các bản CSF trước đây, bằng cách gõ lệnh SSH này:

rm -fv csf.tgz

Bước 3: Sử dụng tiếp lệnh

wget http: //www.configserver .com / free / csf.tgz

Bước 4: Tiếp tục cài đặt

cs csf

Bước 5: Và lệnh bắt đầu cài đặt:

sh install.sh

Như vậy là xong Tường lửa CSF đã được cài đặt. Nếu bạn đang chạy cPanel / WHM, hiện tại bạn có thể thấy một menu mới trong danh mục plugin có tên: ConfigServer Security & Firewall.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*