Cách làm nổi bật cụm từ tìm kiếm trong kết quả trong WordPress

Cách làm nổi bật cụm từ tìm kiếm trong kết quả trong WordPress

Để làm nổi bật tìm kiếm khi khách hàng sử dụng dịch vụ và thân thiện hơn với người dùng, bạn có thể đánh dấu các cụm từ tìm kiếm trong kết quả. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể đánh dấu các cụm từ tìm kiếm trong kết quả trong WordPress.

1. Trước tiên, hãy mở search.php của bạn và tìm mã sau:

<?php the_title(); ?>

Thay thế mã trên bằng:

<?php echo $title; ?>

Dán dòng này phía trên mã tiêu đề:

<?php $title = get_the_title(); $keys= explode(” “,$s); $title = preg_replace(‘/(‘.implode(‘|’, $keys) .’)/iu’, ‘<strong class=”search-excerpt”>\0</strong>’, $title); ?>

Mở  CSS  và thêm kiểu cho đoạn trích:

strong.search-excerpt {
background-color:yellow;
color:blue;
}

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*