Cách kích hoạt TUN/TAP trên VPS LINUX của bạn

Cách kích hoạt TUN/TAP trên VPS LINUX của bạn

1. Cách kích hoạt tính năng TUN/TAP trên VPS Linux?

Xuyên suốt hướng dẫn này, thuemaychuao.net sẽ chỉ cho bạn cách kích hoạt tính năng TUN/TAP trên VPS linux

Bước 1: Bạn sẽ cần kết nối với bảng điều khiển VPS Linux mà bạn nhận được từ email của mình.
Tên người dùng của bạn phải là vmuser (với một số mà bạn sẽ nhận được trong email chào mừng của mình) và mật khẩu bạn đã xác định khi đăng ký.
Bước 2:  Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy danh sách tất cả VPS linux của mình và bạn cần nhấp vào quản lý như trong hình bên dưới:
3) Bây giờ bạn đang ở trong khu vực điều khiển VPS của mình và ở dưới cùng, bạn nên chọn Cài đặt và sau đó nhấp vào bật TUN / TAP như trong hình bên dưới :
4) Để kiểm tra xem tính năng TUN/TAP đã được kích hoạt thành công hay chưa, bạn có thể mở phiên SSH bằng PuTTY bằng thông tin đăng nhập root của mình và gõ lệnh sau: 
cat /dev/net/tun
Hệ thống sẽ phản hồi 
cat: /dev/net/tun: File descriptor in bad state 
Nếu nó không được kích hoạt đúng cách, bạn sẽ gặp lỗi sau: 
 cat: /dev/net/tun: No such device

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*