Cách bật loa trong Windows Server 2012

Cách bật loa trong Windows Server 2012

Theo mặc định, VPS Windows Server 2012 không thể phát âm thanh, điều này là để làm cho nó hiệu quả hơn. nhưng nếu cần, chúng ta cũng có thể kích hoạt thủ công. Đây là hướng dẫn.

Bước 1:

  • Nhấp vào Bắt đầu rồi nhấp vào Trình quản lý máy chủ
  • Nhấp vào Công cụ rồi nhấp vào Dịch vụ
  • Tìm kiếm Windows Audio rồi chọn Properties hoặc nhấp đúp chuột
  • Trong Startup Type chọn Automatic rồi khởi động. sau đó bấm OK

Xem video hướng dẫn:

>>> Sửa lỗi không thể Ping Windows VPS của mình -can’t ping vps

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*